Çobanlar Kadın Kültür Evi Çalışmalarında Bir Takım İncelemeler