Etik Komisyonu

RAPOR

25 Mayıs. – 31 Mayıs tarihlerini kapsayan etik günü ve etik haftası çerçevesinde, kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak amacı ile öncelikli olarak müdürlüğümüzde çalışmakta olan personele sorumlu olunan görevlerin yerine getirilmesi esnasında, saydam ve tarafsız olunması ve kamu bilincinin geliştirilmesi açısından gerekli bilgilendirme toplantıları Belediye Başkanlığımızca yapılmıştır.

Yapılan her türlü çalışmalarda ve Kamu Hizmeti verilmesi sırasında Kamu Hizmet Bilincinin Yükseltilmesi, işlerin sağlıklı ve güvenilir olması açısından doğruluk, saygınlık ve güven, imtiyazsız Kamu Hizmeti verilmesi konuları, kamu çıkarlarını koruma açısından, yapılan işlerde kullanılan alet, ekipman ve diğer malzemelerin yeterli düzeyde kullanılması savurganlıktan kaçınılması, kamu mallarının korunması konuları işlenmiştir.

Yapılan çalışmaların kamu yararına ve güvenilir olması açısından, hediye almamak, çıkar çatışmasından kaçınmak, birimler arası ve verilen hizmetlerde saygınlık ve nezaket sınırları dışına çıkmamak, kuralla uymak, sorumlu olunan konularda sorumluluktan kaçmadan görevlere katılmak konuları hakkında ve yapılan işlerde din, dil, ırk farkı gözetmeksizin ayrım yapmadan saydam ve tarafsız bir biçimde kamu hizmeti vermek konularında bilgiler verilmiştir.

25.Mayıs–31.Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalar yanında, yıl içerisinde ilgili etik ilkeleri doğrultusunda sık, sık çalışmalar yapılacak, gerektiğinde ilgili afişler asılacak ve bu haftanın önemi yıl içine yayılarak, yapılacak işlerde kamu hizmet bilincinin ve kamu etik kültürünün yükseltilmesine ilişkin çalışmalar tekrarlanacaktır.

Arz Ederim. 24/05/2019       

                                                                                         Ali ALTUNTAŞ
     Belediye Başkanı