Gençlerimiz Geleceğin Mimarı, Yarınlarımızın Teminatıdır.