WhatsApp Destek E-Belediye

2. EL OTOMOBİL SATIŞ İHALESİ İLANI

  • Anasayfa
  • 2. EL OTOMOBİL SATIŞ İHALESİ İLANI
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
2. EL OTOMOBİL SATIŞ İHALESİ İLANI

2. EL OTOMOBİL SATIŞ İHALESİ İLANI

T.C.

AFYONKARAHİSAR   İLİ   ÇOBANLAR   BELEDİYESİ

2.EL OTOMOBİL SATIŞ

İ H A L E S İ        İ L A N I  

 

            1-  Çobanlar Belediyesi’ne ait   2.el  Otomobil  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45., 46. ve    

                 47.maddeleri Açık Artırma Açık Teklif  Usulü ile satılacaktır.

                       

2-  İhale  Çobanlar Belediyesi  İdare binası toplantı  salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. 

                  Muhammen Bedeli, %3 Geçici Teminat Tutarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

 

Plaka

Modeli Markası Cinsi

KDV  Hariç  Muhammen bedeli TL

İhale %3 Geçici Teminatı

Muayene Tarihi

İhale Tarihi ve

Saati

03 ES 001

 Opel Vectra 2.0 Otomatik Vites,  2000 model

75.000,00

2.250,00

18.02.2023

25.03.2022  11:30

 

            3- Satış bedeli, %1 KDV, %1 Dellaliye,  binde 15,17 Sözleşme Damga vergisi, Muhammen bedel 

                Komisyon üyeleri bedeli 750,00 TL ve diğer masraflar Tebliğ  tarihinden itibaren 15 gün

                içerisinde ödenecektir.  Ödeme yapılmaz ise ihale iptal edilerek teminat gelir kaydedilir.

 

            4- İhaleye ait satış şartnamesi  mesai saatleri içerisinde Çobanlar Belediyesi Mali Hizmetler

                 Müdürlüğünden ücretsiz alınabilir.

 

            5- İstekliler, satışa çıkarılan 2.el  Otomobili  İlçe Merkezindeki  Belediye Kapalı garajında mesai

                 saatleri içerisinde görebilirler.

 

            6- İhaleye katılacak isteklilerin 25.02.2022  ihale günü saat 11:00’e  kadar aşağıda belirtilen

                 belgeleri Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.

           

                İSTENİLEN  BELGELER   :

 

-  Dilekçe ( 03 ES 001 plakalı 2.el Otomobili  gördüğünü ve ihaleye katılmak istediği’ne dair)

-  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, İkametgah belgesi. İlan tarihinden sonraki bir tarih.

-  Geçici İhale Teminatı,  Nakit veya Banka Teminat Mektubu.

-  Tüzel kişiler, Ticaret ve Sanayi odası belgesi.

-  Şirket Temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküleri.

-  Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin, Noter Vekaletnamesi ve imza sirküleri.

 

            7- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 6.maddesinde sayılanlar İhaleye doğrudan veya dolaylı

                 katılamazlar.

 

            8- İstekliler Otomobilin Mevcut hali hazır durumuna göre teklifte  bulunduklarından dolayı  

                ihalenin yapılmasından sonra kusur veya parça eksikliğini öne süremezler.

 

            9- İhale sonucu  Alıcı ihale bedelini ödedikten sonra, Otomobili  Belediye Kapalı garajında

                 teslim alacaktır. Teslim almadığı sürede  Belediyemiz güvenliğinden sorumlu değildir

 

         10- İhale Komisyonu   İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte  yetkilidir.

 

         11- İhale kararı Belediye Başkanı tarafından 15 gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir.

 

         12- Telgraf veya faks yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

 

      İLAN  OLUNUR.  …./ 03 / 2022

 

Yorumlar

Yorum Yap