Whatsapp Hattı

İlçemiz Hakkında

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

İlçemiz Hakkında

Çobanlar, Cumhuriyetin ilan edildiği yıllarda Rahmetli Mareşal Fevzi ÇAKMAK ve Ali ÇETİNKAYA Paşalar tarafından 1926 yılında nahiye yapılmış 1955 yılında halkla plapisi yapılarak Belediye olmuş 1990 yılında 20 mayıs 1990 gün ve 20523 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlçe olmuştur. Çobanların tarihçesine bakıldığında geniş ve detaylı bilgi bulunmamaktadır. Yöre tarihinin Akarçay kenarındaki höyüklerle yaşıt olduğu ve eski Tunç Çağına kadar uzandığı bilinmektedir. Bugünkü Kocaöz (Feleli)köyünde antik Anabura kenti kurulmuştur. AfyonArkeoloji Müzesinde bulunan Artemis heykeli buradan çıkarılmıştır. Kayacık Mevkiinin olduğu yerde şehir kalıntıları Mezarlık kalıntılarının olması,  İlçe Merkezinde2003 yılında İnşaat kazısı esnasında ortaya çıkan M.Ö. 400. yıllarda Romalılar tarafından yapıldığı,  yaklaşık 5000 kişilik olduğu tahmin edilen çok katlı yer altı şehrinin bulunması bu bölgenin M.Ö. yıllarda yerleşim alanı olarak kullanıldığının kanıtıdır. İlçemiz, ilimizin doğusunda düz ve geniş bir arazi üzerinde olup, tipik Osmanlı yapısını andıran avlulu evlerden müteşekkildir.

EVLER – MAHALLELER
Çobanlar ilçesinde evler genelde avlulu Osmanlı tipi tek katlı evlerden oluşmaktadır.  Eski yapı olan evler kerpiç (toprak) ve ahşap taşıyıcı elemanlardan yapılmış evlerdir. 03 Şubat 2002 tarihinde İlçemizde meydana gelen deprem afetinde kerpiç, toprak ve ahşaptan yapılmış olan evler ağır hasar görmüş olup, oturulamaz hale geldiklerinden dolayı yıkılmışlardır. İlçemizde evler deprem yönetmeliklerine göre depreme dayanıklı bir şekilde inşa edilmektedir.

TÜRBELER
Afyon ili Tekke ve türbe yönünden oldukça zengin bir konuma sahiptir. Dolayısıyla Çobanlar İlçemizde de bir çok türbe ve tekke bulunmaktadır.
İLÇEMİZİN GENEL COĞRAFİK TANIMI
Merkez Nüfusu:9.134   (2014 Nüfus verileri)
Kasaba ve Köylerin Nüfusu
:4.894
Toplam Nüfus
:14.028
Bağlı Kasaba / Köyler:Kocaöz   Kasabası, Göynük, Akkoyun ve Kale Köyleri
Yüz Ölçümü Merkez:422 Km²
Geçim Kaynağı:Tarım ve Hayvancılık

COĞRAFİ YAPI

İç batı Anadolu eşiğinin orta derecede yüksekliğe sahip dağları arasında yer alan Çobanlar, 38Kuzey enleminde ve 300doğu boylamında yer alır.

İlçemiz ulaşım yönünden oldukça geniş  imkanlara sahiptir. Afyonkarahisar İl Merkezine 25 km mesafede bulunan İlçemiz Konya Karayoluna 6 km  T.D.D.Y. Çobanlar İstasyonuna ise 4 km mesafededir.

İlçemizin Tarihi hakkında mevcut bilgiler sınırlıdır. İlçemizde bulunan AntikYeraltı şehrinin bulunması ise Çobanlar İlçesinin MÖ.400’lü yıllarda Romalılar tarafından yerleşim bölgesi olarak kullanıldığını göstermektedir. Bu günkü Kayacık Mevkiinde de antik kalıntılara rastlamak mümkündür. Yer altı şehrinin yaklaşık olarak 5000 kişilik olduğu ve 3 katlı olarak inşa edildiği tahmin edilmektedir.

İLÇEMİZİN GENEL COĞRAFİK TANIMI

Çobanlar, İç batı Anadolu bölümünde, Afyonkarahisar’ın 25 km. Doğusunda yer alır.

Çobanlar’ın güneyinde 1650 m. yüksekliğe sahip Bey Dağı vardır. Güneydoğusunda 2530 m. yüksekliğe sahip Sultandağları bulunur.

İç Anadolu iklim karakteri ile Ege iklim karakterini bir arada görmek mümkün olmaktadır. İlçemiz düz bir arazi üzerine kurulu olduğu için topraklarının nerede ise tamamı Tarıma elverişlidir. %80’lik kısmı Seyitler Barajı ve motopomp ile sulanmaktadır. İlçemizde tarım ile beraber olarak  hayvancılık oldukça gelişmiştir.

Çobanlar’da herhangi bir maden bulunmamaktadır. İlçemizin kuzey kısmında bulunan ve Mermerlik adı ile anılan bölgede verimli olmayan mermer rezervi bulunmaktadır. Mermer rezervi verimli olmadığı için herhangi bir mermer ocağı faaliyeti yoktur.

Rakım olarak, Çobanlar’ ın yerleşim merkezinin denizden yüksekliği 990 m.dir

İlçemizin batısında 5 km mesafede Sülümenli Kasabası,  Güneyinde 7 km mesafede Işıklar Kasabası, Güney doğusunda 6 km mesafede Değirmendere ve  Gözsüslü Köyleri, Doğusunda 23 km mesafede Bolvadin İlçesi, 10 km mesafede Hamidiye Köyü, Kuzeydoğusunda 6 km mesafede Kocaöz Kasabası ve Kuzeybatısında 9 km mesafede Gebeceler Kasabası  bulunmaktadır.

 1990 yılında 20 mayıs 1990 gün ve  20523 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de İlçe olmuş, ilçe teşkilatı kurulmuştur.

Çobanların tarihçesine bakıldığında geniş ve detaylı bilgi bulunamamaktadır.  Yöre tarihinin Akarçay kenarındaki höyüklerle yaşıt olduğu ve eski Tunç Çağına kadar uzandığı bilinmektedir.

İlçemize bağlı Kocaöz (Feleli) Kasabasında  antik Anabura kentinin kurulduğu bilinmektedir. Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesinde bulunan Artemis heykeli buradan çıkarılmıştır.

Kayacık Mevkiinin olduğu yerde şehir kalıntıları ve Mezarlık kalıntılarının olması,  İlçemiz tarihinin çok öncelere dayandığını göstermektedir.

İlçemiz  Merkezinde 2003 yılında İnşaat kazısı esnasında ortaya çıkan ve M.Ö. 400. yıllarda Romalılar tarafından yapıldığı,  yaklaşık 5000 kişilik olduğu tahmin edilen çok katlı yer altı şehrinin bulunması bu bölgenin M.Ö. ki yıllarda yerleşim alanı olarak kullanıldığının bir kanıtıdır.

İlçemiz, ilimizin doğusunda düz ve geniş bir arazi üzerinde olup, tipik Osmanlı yapısını andıran avlulu evlerden müteşekkildir.