WhatsApp Destek E-Belediye

2022 Yılı Ocak Ayı Meclis Kararları

  • Anasayfa
  • 2022 Yılı Ocak Ayı Meclis Kararları
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
2022 Yılı Ocak Ayı Meclis Kararları

2022 Yılı Ocak Ayı Meclis Kararları

Gündemin 1 . Maddesi " 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine göre Denetim Komisyonunda görev yapmak üzere; Eyüp KAYACIK, Musa ÇAKILTAŞ, H.İbrahim ÖZER, Nail GEDİK ve Osman ÖZDEMİR seçilmişlerdir."


Gündemin 2. Maddesi "5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre sözleşmeli avukat çalıştırılmasına karar verilmiştir."


Gündemin 3. Maddesi "5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre Fen İşleri Müdürlüğünde 2 adet sözleşmeli Mühendis çalıştırılmasına karar verilmiştir." 


Gündemin 4. Maddesi " Belediyemizce gerçekleştirilecek olan yatırım projesinde kullanılmak üzere Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren Bankalardan veya İller Bankası A.Ş. den kredi kullanılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Ali ALTUNTAŞ’ ın yetkili kılınmasına karar verilmiştir."


Gündemin 5. Maddesi " Mülkiyeti Belediyemize ait Zafer Mahallesi 492 Ada 9 Parsel arsanın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin e) bendi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddesine göre satılmasına,  değer tespiti ve satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine karar verilmiştir.


Gündemin 6. Maddesi "5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi b) bendi gereğince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı ilçe merkezindeki okul ve kurumlarda eğitim gören öğrencilerimizin sportif faaliyetlerini desteklemek amacı spor malzemelerinin alınmasına karar verilmiştir."


Gündemin 7. Maddesi " Kamu kurum ve kuruluşları ile konutlar için uygulanacak su tarife ücretlerinin belirlenmesine karar verilmiştir."


Yorumlar

Yorum Yap