Whatsapp Hattı

İnşaat Ruhsatı

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

İnşaat Ruhsatı

Yapı Ruhsatı İçin Gereken Belgeler

 1. Dilekçe
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 3. Vekaletname ve muvafakatname
 4. Numarataj Biriminden alınan UAVT tabanında arsanın adresi
 5. Tapu Kayıt Örneği ve istisnai hallerde Tapu Kayıt Örneği yerine geçen belge
 6. İmar Durumu ( Çap )
 7. Aplikasyon Krokisi
 8. Mimari Proje
 9. Statik Proje ve hesapları
 10. Mekanik Tesisat Projesi ve hesapları
 11. Elektrik Tesisat Projesi ve Hesapları
 12. Jeolojik önlemli alanlarda zemin etüt raporu
 13. İlgili Meslek Odasınca düzenlenen Sicil durumu ve fenni mesuluyet üstlenilen işin adı ile fenni mesulun üzerinde bulunan fenni mesuliyete ilişkin inşaat alanını (m2) belirtir belge.
 14. Mimar ve Mühendislerin eğer Belediyede tescilli değilse kayıt belgeleri

Yapı Kullanma İzin Belgesi için Gereken Belgeler

 1. Dilekçe
 2. Nufus Cüzdanı Fotokopisi
 3. Tapu kayıt Örneği (Cins Değişikliği Yapılmış) veya istisnai hallerde Tapu Kayıt Örneği yerine geçen belgeler.
 4. Numarataj Biriminden alınan UAVT tabanında arsanın adresi
 5. SGK İlişiksizlik Belgesi
 6. Vergi Dairesi Borcu Yoktur Yazısı.
 7. Çevre Sağlık raporu

Tevhit ve İfraz İşlemi İçin Gereken Belgeler

 1. Yapım ve Kontrol Bilgileri
 2. Kadastro Değişiklik ve Kontrollük İşlemleri İstem Belgesi
 3. Tescile Konu olan Harita ve Planlar Kontrol Raporu
 4. Büro Kontrol Formu
 5. Büro Kontrolü eksik ve hatalar formu.
 6. Arazi Kontrol Formu
 7. Arazi Kontrolü Eksik ve hatalar formu
 8. Arazi Kontrolü Ölçü ve Hesap Çizelgesi
 9. Sayman Mutemet alındıları
 10. Yapım Sözleşmesi
 11. Tapu Senedi
 12. Encümen Kararı
 13. İmar Durumu
 14. Durum Haritası
 15. Ömlçü Krokisi
 16. Koordine Özet Çizelgesi
 17. Aplikasyon Çıktısı
 18. Alan Hesabı
 19. Koordinat Dönüşüm Hesabı
 20. Tescil Bildirimi
 21. Poligon Röperleri

Tüm Sorularınız İçin Bize Ulaşın

Bucak Mahallesi Ortayol Sokak No:7 Çobanlar / AFYONKARAHİSAR

0 (272) 261 2004
0 (272) 261 2052

cobanlarbelediyesi@ttmail.com