Whatsapp Hattı

Yazı İşleri Müdürlüğü

  • Anasayfa
  • Yazı İşleri Müdürlüğü
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Yazı İşleri Müdürlüğü

Belediye Meclisinin düzenli çalışabilmesi gerekli desteğin verilmesinde ve meclis işlemlerinin yürütülmesinden, Belediye Meclis üyelerinin özlük islerinin yürütülmesinden, gelen ve giden evrakların kontrollü bir şekilde teslim alınması ve ilgili birimlere gönderilmesinden, kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan her türlü evrakın gerekli işlemlerini yapmak ve birimlerle koordineli çalışmak, Belediye Encümen’in hızlı ve isabetli kararlar alabilmesi için gerekli desteği vermek ve Encümen’ e sunulacak dosyaların gerektiği gibi oluşturulmasının kontrolünden, Encümen kararlarının ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde alınmasını takip etmekten, Belediyeye müracaat eden kişilerin evlilik akitlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanmasında, Belediyenin genel arşivinin istenen kalitede ve verimde çalışabilmesi için onların müracaatlarını kabul etmek ve sonuçlandırmak, kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan evrakların her türlü işlemlerini yapmak ve ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmakla görevlidir.